POS – Reklama

POS A POP MATERIÁLY – REKLAMA


POS/POP materiály umístěné v místě prodeje nebo v místě, kde vzniká poptávka, sledující jasný účel: zvýšení prodeje.

POP (Point Of Purchase – místo nákupu) a POS (Point Of Sale – místo prodeje) materiály (taktéž nástroje) jsou velmi důležitou součástí prezentace zboží v místě nákupu/prodeje. Dobře zvolené a zacílené POSM a POPM dokážou upoutat zákazníkovu pozornost a ovlivnit jeho konečné rozhodnutí o koupi.

POS /POP  jsou vždy nositeli určitého sdělení, de facto nesou komunikační cíle dvojího charakteru – informativní a prodejně podpůrný, které jsou vždy v souladu s marketingovými prioritami a probíhajícími komplexními kampaněmi. Důležitým prvkem při zvyšování atraktivity prodejního místa je samotná instalace propagačních materiálů – jejich umístění ve směru toku zákazníků, ve výši očí atd.

Tyto materiály lze dělit ze dvou hledisek:

  1. POS s krátkodobou hodnotou – letáky informující o novinkách, soutěžích nebo plánovaných promoakcích.
  2. POS s dlouhodobou hodnotou – zahrnují letáky informující o způsobu použití daného výrobku, jako jsou např. katalogy apod.

Při realizaci a umístění POS/POP je vhodné dbát následujících zásad:

  • Design a celkový charakter navazuje na jiné nástroje podpory prodeje – reklamu v médiích aj.
  • POS/POP jsou nainstalovány takovým způsobem, který zaručí jejich maximální účinnost.
  • Musí být umístěny na správném místě, tj. při vstupu do prodejny, před konkurencí a současně u výrobků, kterých se týkají.
  • Instalace krátkodobých materiálů musí proběhnout ve správném čase – nedlouho před akcí a k odstranění musí dojít ihned po skončení akce, aby nedocházelo k matení zákazníků.

 

Stojánek Giorgio Armani

Stojánek Armani

 

Ukázka POP a POS stojanů z různých druhů materiálu


Napište nám, rádi se s vámi spojíme

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Předmět zprávy

Vaše zpráva

captcha