Reklama – co by jste o ní měli vědět

Reklama je jakákoliv forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

Reklama je také známá pod moderním pojmem marketingová kampaň – tento výraz se používá, když obchodník (obecněji nabízející) využije několik komunikačních kanálů zároveň nebo jejich kombinaci. Například rozhlasová reklama může vysvětlovat televizní spot apod.

Slovo reklama vzniklo z latinského „reklamare“ (znovu křičeti), což odpovídalo obchodní komunikaci v době, kdy nebyl k dispozici rozhlas, televize nebo dokonce internet. Dnešní definice reklamy, schválená Parlamentem České republiky v roce 1995, říká, že „reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“.

Historie

Reklama je možná stará jako samo lidstvo či od vzniku obchodování. Ve svých prvopočátcích ovšem existovala pouze v grafické podobě: Stále ještě se s touto formou reklamy můžeme setkat na tržištích, kde jeden obchodník přes druhého ukazuje obraz předmětu a vychvaluje své zboží. Reklama v psané podobě samozřejmě přichází později.

První písemný záznam o reklamě se dochoval na hliněné tabulce, kterou archeologové objevili v Egyptě, v místě bývalého starověkého královského města Memfis. Stojí na ní: „Zde žiji já, Rinos z Kypru z milosti bohů obdařený uměním vyložit neomylně každý sen.“ Jde tedy o první – i když skromný – čtyři tisíce let starý billboard.

S vynálezem knihtisku vzniká tištěná reklama, od té doby jsou známy letáky a tištěné inzeráty, i když samozřejmě neměly dnešní podobu.

Průmyslová revoluce zahájila období, kdy se reklama začíná vyvíjet taková, jakou ji známe dnes. Výrobky průmyslových podniků potřebovaly odbyt a v roce 1841 vzniká v USA první profesionální reklamní agentura.

V Česku se s reklamou setkáváme prokazatelně až na počátku 20. století. Zvláště reklamy z První republiky jsou dokladem toho, že s rozmachem sdělovacích prostředků, zvláště pak novin, rostl i objem reklamy.

Do reklamy se řadí i označování firemních budov či prodejen pomocí nápisů či vývěsních štítů. Patří sem též různé reklamní poutače – stojany, tabule či billboardy a zařízení v místě prodeje (dnes například stále častěji používané LCD obrazovky přehrávající v prodejně dokola reklamní spoty). Oboru, jehož předmětem je výroba těchto reklamních prvků, se říká signmaking.

Reklama podle kategorie

 • Reklama orientovaná na spotřebitele – má za úkol získat nové zákazníky a posílit „věrnost“ stávajících uživatelů
 • Reklama orientovaná na produkt – snaží se zvýšit odbyt výrobků, popř. oznamuje zavedení nového produktu na trh
 • Reklama orientovaná na trh – snaží se oslovit určitou „cílovou skupinu“ uživatelů
 • Reklama orientovaná na vlastní podnik – pokouší se změnit image firmy v očích veřejnosti
 • Reklama podle účelu:
 • Informativní reklama (informuje o nových produktech, akcích,…)
 • Přesvědčovací reklama (dává důraz na značku, podněcuje zákazníky k rychlé koupi)
 • Připomínací reklama (připomíná, kde si určitý výrobek mohou zákazníci koupit, nebo do kdy si ho mohou koupit)

Cíle reklamy

 • tvorba silné značky
 • zvýšení poptávky
 • posílení pozice na trhu
 • zlepšování pověsti firmy – pozitivní image
 • motivace vlastních pracovníků
 • rozšíření distribuční sítě

Vlastnosti efektivního reklamního sloganu

 • Reklamní slogan by měl být originální, nápaditý, poutavý a výstižný.
 • Reklamní slogan by měl být stručný, krátký, srozumitelný a lehce zapamatovatelný.
 • Reklamní slogan by měl sdělovat výhody produktu nebo značky.
 • Reklamní slogan by měl poskytovat spotřebiteli důležitý užitek nebo řešení.
 • Reklamní slogan by měl upoutat pozornost a vyvolat touhu spotřebitele po potřebě.
 • Reklamní slogan by měl dát spotřebiteli pocit spokojenosti se značkou, produktem či službou.

Komentáře nejsou povoleny.