logo Atlas AG
CZ EN DE

Whistleblowing

Společnost Atlas Advertising Group s.r.o. se sídlem Na Louce 1, 267 01 Králův Dvůr, IČO 25128931, zavedla v souladu s § 8 a následně zák. č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů, vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné činit oznámení o možném protiprávním jednání k němuž došlo nebo má dojít.

OZNÁMENÍ

Společnost Atlas Advertising Group s.r.o. zužuje v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů okruh osob, od kterých přijímá a šetří oznámení

  • osoby vykonávající práci v základním pracovněprávním vztahu (HPP, DPP, DPČ, agenturní zaměstnanci);

  • osoby vykonávající dobrovolnickou činnost;

  • osoby vykonávající odbornou praxi nebo stáž 

Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. 

Společnost Atlas Advertising Group s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

PODÁNÍ OZNÁMENÍ

Příslušnou osobou určenou společností je Ing. Nina Foglarová.

Pro podání svého oznámení využijte následující možnosti:

  • email foglarova@atlas-ag.cz

  • telefon 725 755 747

  • listinná podoba - Atlas Advertising Group s.r.o., Na Louce 1, 267 01 Králův Dvůr k rukám Ing. Nina Foglarová, „Důvěrné“

Příslušná osoba zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, pokud zákon o ochraně oznamovatelů nestanoví jinak.

Jako oznamovatel můžete oznámení dále podat ústně, či písemně Ministerstvu spravedlnosti. Pro podání písemného oznámení Ministerstvu spravedlnosti můžete použít internetové stránky https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/